Poradenské centrum pro děti a mládež - sociální rehabilitace

Nabízené služby

 • poradenství – osobní, telefonické, elektronické (e-mail, Facebook)

 • individuální konzultace s uživateli

 • víkendová činnost (nácvik dovedností pro zvládání situací v samostatném životě, výchovné a vzdělávací činnosti, sociálně terapeutické, preventivní a zátěžové aktivity)

 • skupina osobnostního rozvoje (poradenství, výchovné a vzdělávací činnosti, sociálně terapeutické aktivity)

 • poskytování služeb v terénu

 • semináře a vzdělávací aktivity

 • doprovázení

 • seznámení s funkcí a účelem různých institucí, služeb a úřadů

 • příručka Odcházející pro mladé lidi

 • spolupráce s výchovnými zařízeními, s rodinou, se školou, s kurátory, úřady a dalšími institucemi

 • terapie

 

Základní činnosti při poskytování služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

 • Nácvik dovedností v oblasti: péče o své zdraví, zevnějšek a oděvy, péče o domácnost, nakupování a služeb, plánování života (spoření, hospodaření, trávení volného času), orientace v terénu, dopravě a institucích
 • Nácvik schopnosti navazovat a udržovat zdravé sociální vazby a vztahy

Tyto dovednosti jsou zajištěny prostřednictvím aktivit:

- skupina osobnostního rozvoje

- individuální konzultace s uživateli

- poradenství

- víkendová sociálně terapeutická a nácviková činnost

- doprovázení

- seznámení s funkcí a účelem různých institucí…

 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • Seznámení s účelem a funkcí různých institucí, úřadů, služeb, dopravy a dopravními prostředky
 • Nácvik modelových a reálných situací (zajistit si lékaře, brigádu, práci, službu, atd.), nácvik chování v různých společenských situacích
 • Nácvik chování v komunikaci s lidmi, práce s informacemi, společenské kontakty a rodina

Tyto dovednosti jsou zajištěny prostřednictvím aktivit:

- doprovázení

- seznámení s funkcí a účelem různých institucí…

- sociálně terapeutické aktivity

- individuální konzultace s uživateli

- poradenství

- skupina osobnostního rozvoje

- víkendová sociálně terapeutická a nácviková činnost

 

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • Trénink finanční a funkční gramotnosti a praktických dovedností (práce, bydlení, vzdělání, instituce a služby atd.)
 • Nácvik, rozvoj a upevňování psychických a sociálních schopností a dovedností
 • Nácvik činností vedoucích k sebereflexi, sebepoznání a sebeutváření
 • Krizová intervence, psychoterapie

Tyto dovednosti jsou zajištěny prostřednictvím aktivit:

- semináře a vzdělávací aktivity

- sociálně terapeutické aktivity, techniky a hry

- individuální konzultace s uživateli

- skupina osobnostního rozvoje

- víkendová sociálně terapeutická a nácviková činnost

- psychoterapie

- doprovázení

- poradenství

- seznámení s funkcí a účelem různých institucí, služeb a úřadů

 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • Předávání informací potřebných k integraci
 • Poradenství, informační servis
 • Zprostředkování služeb

Tyto dovednosti jsou zajištěny prostřednictvím aktivit:

- individuální konzultace s uživateli

- poradenství

- doprovázení

- příručka Odcházející

- seznámení s funkcí a účelem různých institucí, služeb a úřadů

- spolupráce s výchovnými zařízeními, s rodinou (biologickou i pěstounskou), se školou, s kurátory, úřady a dalšími institucemi

 

Podmínky poskytování služeb:

 • zájem uživatele a dobrovolnost
 • aktivní přístup k řešení vlastní situace a spolupráce
 • souhlas uživatele s pravidly, podmínkami služby, se zpracováním osobních údajů
 • zájem a ochota spolupracovat ze strany zařízení ústavní výchovy

 

V Poradenském centru zaručujeme tato práva:

 1. dodržování lidských práv a zákonů ČR,
 2. dodržování práv ze strany pracovníků PC,
 3. na ochrana před násilím a škodlivými vlivy; zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena,
 4. na ochranu osobních údajů,
 5. žádat a dostávat informace v přiměřené míře a obsahu,
 6. na respektování tvého soukromí, na rovnost šancí, na zachování lidské důstojnosti, na individuální, nestranný a profesionální přístup včetně dodržování společenských pravidel ze strany pracovníků PC,
 7. slušnou formou říci, co si myslíš /právo svobodného projevu/,
 8. v průběhu služby změnit klíčového pracovníka,
 9. dle domluvené spolupráce využívat všechny nabízené služby,
 10. zúčastňovat se vybraných aktivit a služeb,
 11. můžeš odmítnout určitou aktivitu nebo činnost, pokud o ní nemáš zájem nebo máš jakékoliv zábrany,
 12. v průběhu poskytování služby měnit tvoji sociální zakázku, cíle /způsob dosažení cíle/,
 13. nahlížet do dokumentace, která je k tvé osobě vedena,
 14. podat stížnost v rámci jakékoli věci, a to kterémukoli pracovníkovi PC, o čemž jsi na počátku služby proškolen,
 15. odmítnout službu /právo svobodné volby a rozhodování/,
 16. ukončit kdykoliv smlouvu o poskytování služby PC

 

Ukončení spolupráce:

Ukončení poskytovaných služeb je předem plánováno (pokud to je možné) s uživateli a může nastat na základě důvodů uvedených v dohodě o spolupráci, tedy za těchto okolností

- ze strany uživatele

 • plánované ukončení po naplnění cílů spolupráce
 • uplynutí platnosti smlouvy o poskytování služby
 • bez udání důvodů, kdykoliv během poskytování služby

- ze strany poskytovatele (PC)

 • pokud nebude poskytovatel schopen zejména z ekonomických, provozních, odborných, ale i jiných objektivních důvodů zajistit smluvně zaručenou službu Poradenské centrum
 • okamžité ukončení poskytování sociální službyjestliže uživatel hrubě nebo opakovaně porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy

 

Pokud potřebujete více informací, podívejte se na www.otevridvere.cz nebo nám napište na poradna@pestalozzi.cz, zavolejte na 469 625 121 a 724 309 177.

Aktuality

Získali jsme Cenu kvality
08. 11. 2018
Nové Krizové centrum v Žamberku
25. 10. 2018
Spolu a včas ohroženým dětem
16. 10. 2018
Informační zpravodaj Pardubického kraje s Milanem Štorkem
09. 10. 2018
Anatomické panenky od Terezie Dobrovolné
30. 09. 2018
Výroční zpráva za rok 2017
25. 09. 2018

» Archiv aktualit «


Chci dostávat aktuality na e-mail
Jméno:
E-mail:

Řekli o nás


Naši partneři

 • Nadace ČEZ

  Nadace ČEZ
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Siemens

  Siemens
 • Nadace J&T

  Nadace J&T
 • Elektrárny Opatovice, a.s.

  Elektrárny Opatovice, a.s.
 • TESCO STORES ČR a.s.

  TESCO STORES ČR a.s.
 • OMEGA plus s.r.o.

  OMEGA plus s.r.o.
 • Iveco Czech Republic, a.s.

  Iveco Czech Republic, a.s.
 • regionální Deník

  regionální Deník
 • Kraj Vysočina

  Kraj Vysočina
 • Nadace Terezy Maxové dětem

  Nadace Terezy Maxové dětem
 • Hledáme rodiče.cz

  Hledáme rodiče.cz
 • Nadační fond Albert

  Nadační fond Albert
 • Nadační fond Tesco + Tesco, Vy rozhodujete, my pomáháme

  Nadační fond Tesco + Tesco, Vy rozhodujete, my pomáháme
 • Nadace rozvoje občanské společnosti

  Nadace rozvoje občanské společnosti
 • Pardubický kraj

  Pardubický kraj
 • Evropská unie

  Evropská unie
 • Pomozte dětem

  Pomozte dětem
 • Město Chrudim

  Město Chrudim
 • Evropský sociální fond v ČR

  Evropský sociální fond v ČR
 • ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

  ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem
 • ING Bank

  ING Bank
 • Město Svitavy

  Město Svitavy
 • LMC s.r.o.

  LMC s.r.o.
 • Jobs.cz

  Jobs.cz
 • TAP nábytek

  TAP nábytek
 • Nadace Sirius

  Nadace Sirius
 • Fokus Vysočina

  Fokus Vysočina
 • Evropský sociální fond

  Evropský sociální fond
 • Burza filantropie

  Burza filantropie
 • 89Vision pictures

  89Vision pictures
 • Medesa s.r.o.

  Medesa s.r.o.
 • Ekomonitor

  Ekomonitor
 • VS Chrudim

  VS Chrudim
 • Město Jihlava

  Město Jihlava
 • Centrum Jogy Malaya Pardubice

  Centrum Jogy Malaya Pardubice
 • Kadeřnický salón Matrix Angel Pardubice

  Kadeřnický salón Matrix Angel Pardubice
 • Kosmetický salón Nika, Chrast

  Kosmetický salón Nika, Chrast
 • Kruh zdraví Chrudim

  Kruh zdraví Chrudim
 • Pracovny ŽENY s.r.o, Chrudim

  Pracovny ŽENY s.r.o, Chrudim
 • Obec Klešice

  Obec Klešice
 • DM drogerie

  DM drogerie
 • IKEA

  IKEA
 • Nadace Agrofert

  Nadace Agrofert
 • Iniciativa Show Your Help

  Iniciativa Show Your Help
 • The Velux Foundations

  The Velux Foundations
 • Pražská plynárenská, a.s.

  Pražská plynárenská, a.s.
 • Včasná pomoc dětem

  Včasná pomoc dětem
 • Vodafone Czech Republic a.s

  Vodafone Czech Republic a.s
 • Citibank Europe plc

  Citibank Europe plc