Krizové centrum Jihlava - krizová pomoc

Nabídka služeb

Služba obsahuje tyto základní činnosti (jejichž nedílnou součástí je základní sociální poradenství)

a) sociálně terapeutické činnost - krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu

 • krizová intervence, nácvik sociálních dovedností, psychosociální podpora, psychologické poradenství a terapie, poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a jejich snižování, ad.)

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 • základní sociální poradenství, osvěta v oblasti práv klienta, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, podání informací o návazných službách, doprovázení na úřady, apod.)

 

Klient může využít této pomoci:

 • přímá krizová intervence - jedná se o odbornou metodu práce s uživatelem v situaci, kterou uživatel prožívá jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující. Pomáháme mu zpřehlednit a strukturovat jeho situaci a zastavit ohrožující tendence v jeho chování. Podporujeme uživatele v jeho kompetenci řešit problém

 • telefonické poradenství - tel. 567 155 028

 • e-mailové poradenství - kcji@pestalozzi.cz

 • zprostředkováváme konzultace s odborníky (právníkem, psychiatrem, lékařem apod.)

 • doprovázíme a podporujeme klienty při jednání s úřady dle potřeby jeho tíživé situace (Policie, soud, Městský úřad apod.)

Po poskytnutí krizové intervence je navržen další postup práce, tj.:

 • sociálně právní poradenství

 • psychologické poradenství

 • terapeutická pomoc (individuální, skupinová)

Krizová intervence – jedná se o zpracování krizového stavu klienta metodou krizové intervence (ke krizi může vést ztráta zdraví či blízkého člověka, rozvod, vztahové problémy, domácí násilí, rozhodování o něčem, láska a nenávist, hromadné neštěstí a katastrofy, autohavárie, úzkosti, smutky, závislosti, myšlenky na sebevraždu, psychické a tělesné týrání a zneužívání a mnoho dalších situací).

Sociální poradenství – klientům pomáháme v orientaci sociálního systému, jsou poskytovány informace o možnosti a místech čerpání sociálních dávek (např. příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze).

Psychoterapie – jedná se o zvláštní druh psychologické intervence, která působí na duševní život a chování člověka tak, že navozuje žádoucí změny a tím podporuje úzdravu jedince.

Psychologické poradenství – pomáhá klientovi zorientovat se v problému. Může se jednat o jednu nebo více konzultací, jejichž cílem je zmapování klientovy situace včetně jejího kontextu (provádíme individuální poradenství, dále partnerské, manželské, rodinné, kariérové, apod.)

Psychologická diagnostika – jedná se o standardizovaný způsob vyšetření. Dle typu problému, který je třeba vyšetřit, se volí či kombinují klinické či testové metody.

 

Nabízíme:

Řešení akutní krizové situace – formou krizové intervence, - jedná se o odbornou metodu práce s klientem v situaci, kterou Klient prožívá jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující. Pomáháme mu zpřehlednit a strukturovat jeho situaci a zastavit ohrožující tendence v jeho chování. Podporujeme Klienta v jeho kompetenci řešit problém.

Základní psychologické poradenství - pomáhá klientovi zorientovat se v problému a většinou je krátkodobého charakteru, zpravidla se může jednat o jednu nebo více konzultací, jejichž cílem je zmapování klientovy situace včetně jejího kontextu, psycholog zde vystupuje jako odborník, který pomáhá klientovi hledat vhodné prostředky, jak s danou situací zacházet (individuální, partnerské, manželské, rodinné, kariérové)

Základní psychoterapeutickou péči, jako je pomoc při úzkostech, depresi, stresu, po traumatu, při vztahových obtížích – cílem psychoterapie je odstranění či zmírnění nežádoucích psychofyziologických stavů, pomoc v adaptaci na nové životní podmínky, odstranění poruchových vzorců chování, působení na sociální vztahy klienta, osobnostní změna člověka

Psychologická diagnostika - je aplikovaná psychologická disciplína, kterou zjišťujeme a měříme duševní vlastnosti, stavy a další charakteristiky jedince, využíváme klinické metody jako je rozhovor, pozorování, analýza, testové metody a testy osobnosti

Nácvik rodičovských dovedností - nabízíme skupinový či individuální trénink zaměřený na získávání rodičovských dovedností

Sandtray – technika využívaná k poradenské, terapeutické a diagnostické praxi, s dětmi i dospělými, umožňuje podívat se na konkrétní situace, které se jim dějí, pojmenovat je, probíhá v bezpečném prostředí herního, resp. terapeutického pískoviště za využití nejrůznějších figurek, technika propojuje levou a pravou mozkovou hemisféru, čímž klientovi pomáhá „uvidět“ situaci z různých úhlů pohledu

Řešení rodinných a výchovných problémů – snažíme se dosáhnout harmonizaci rodiny, pracujeme se všemi členy rodiny, součástí práce s rodinou je párová terapie a poradenství, kdy je péče věnována vztahu partnerů a hledáním odpovědí, které povedou k proměně vztahu

Provázení obtížnými rozhovory –proces, ve kterém nestranný pracovník pomáhá stranám v konfliktu vést konstruktivní rozhovor v neutrálním prostředí. Strany jsou v průběhu tohoto procesu schopny učinit správná rozhodnutí z pohledu sebe i z pohledu těch, koho se taková rozhodnutí dotýkají. Cílem je mimo jiné mírnit dopady sporů. Je podporována schopnost klientů dohodnout se a posilují se jejich vlastní kompetence k řešení sporu.

Základní sociální poradenství – podání základních informací potřebných k řešení nepříznivé životní situace klienta

Sociálně terapeutické činnosti – podpora získání náhledu na danou situaci, identifikace překážek rozvoje jedince a jeho bezproblémového zařazení do společnosti (pomocí různých technik a nácviků dovedností), komplexní působení na jedince a hledání zdrojů a cest k řešení situace klienta s ohledem na celé jeho sociální okolí, způsoby práce vedoucí ke zplnomocnění klienta, socioterapie je zaměřena na jedince, rodinu i skupinu

Zprostředkováváme konzultace s odborníky (právníkem, psychiatrem, lékařem apod.)


Aktivity projektu Krizové centrum Jihlava podporují: 

Nadace Terezy Maxové dětem

Aktuality

Řekli o nás: Mgr. Jan Tecl, senátor, starosta města Havlíčkův Brod
11. 02. 2019
Starosta Havlíčkova Brodu navštívil Dům na půl cesty
08. 02. 2019
Poradenské centrum v TOP 50
03. 02. 2019
Krizové centrum Žamberk ve vysílání Českého Rozhlasu Pardubice
31. 01. 2019
Krizové centrum začíná pomáhat v Žamberku
25. 01. 2019
Vy rozhodujete, my pomáháme
21. 01. 2019

» Archiv aktualit «


Chci dostávat aktuality na e-mail
Jméno:
E-mail:

Řekli o nás


Naši partneři

 • Nadace ČEZ

  Nadace ČEZ
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Siemens

  Siemens
 • Nadace J&T

  Nadace J&T
 • Elektrárny Opatovice, a.s.

  Elektrárny Opatovice, a.s.
 • TESCO STORES ČR a.s.

  TESCO STORES ČR a.s.
 • OMEGA plus s.r.o.

  OMEGA plus s.r.o.
 • Iveco Czech Republic, a.s.

  Iveco Czech Republic, a.s.
 • regionální Deník

  regionální Deník
 • Kraj Vysočina

  Kraj Vysočina
 • Nadace Terezy Maxové dětem

  Nadace Terezy Maxové dětem
 • Hledáme rodiče.cz

  Hledáme rodiče.cz
 • Nadační fond Albert

  Nadační fond Albert
 • Nadační fond Tesco + Tesco, Vy rozhodujete, my pomáháme

  Nadační fond Tesco + Tesco, Vy rozhodujete, my pomáháme
 • Nadace rozvoje občanské společnosti

  Nadace rozvoje občanské společnosti
 • Pardubický kraj

  Pardubický kraj
 • Evropská unie

  Evropská unie
 • Pomozte dětem

  Pomozte dětem
 • Město Chrudim

  Město Chrudim
 • Evropský sociální fond v ČR

  Evropský sociální fond v ČR
 • ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

  ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem
 • ING Bank

  ING Bank
 • Město Svitavy

  Město Svitavy
 • LMC s.r.o.

  LMC s.r.o.
 • Jobs.cz

  Jobs.cz
 • TAP nábytek

  TAP nábytek
 • Nadace Sirius

  Nadace Sirius
 • Fokus Vysočina

  Fokus Vysočina
 • Evropský sociální fond

  Evropský sociální fond
 • Burza filantropie

  Burza filantropie
 • 89Vision pictures

  89Vision pictures
 • Medesa s.r.o.

  Medesa s.r.o.
 • Ekomonitor

  Ekomonitor
 • VS Chrudim

  VS Chrudim
 • Město Jihlava

  Město Jihlava
 • Centrum Jogy Malaya Pardubice

  Centrum Jogy Malaya Pardubice
 • Kadeřnický salón Matrix Angel Pardubice

  Kadeřnický salón Matrix Angel Pardubice
 • Kosmetický salón Nika, Chrast

  Kosmetický salón Nika, Chrast
 • Kruh zdraví Chrudim

  Kruh zdraví Chrudim
 • Pracovny ŽENY s.r.o, Chrudim

  Pracovny ŽENY s.r.o, Chrudim
 • Obec Klešice

  Obec Klešice
 • DM drogerie

  DM drogerie
 • IKEA

  IKEA
 • Nadace Agrofert

  Nadace Agrofert
 • Iniciativa Show Your Help

  Iniciativa Show Your Help
 • The Velux Foundations

  The Velux Foundations
 • Pražská plynárenská, a.s.

  Pražská plynárenská, a.s.
 • Včasná pomoc dětem

  Včasná pomoc dětem
 • Vodafone Czech Republic a.s

  Vodafone Czech Republic a.s
 • Citibank Europe plc

  Citibank Europe plc