Krizové centrum Jihlava - krizová pomoc

Odborný tým pracovníků

Ing. Zdeněk Dostál

sociální pracovník, vedoucí služby

Zajišťuje chod Krizového centra; vyřizuje organizační záležitosti. Poskytuje základní sociální poradenství. Provádí krizovou intervenci, provádí poradenství prostřednictvím emailu, telefonu i osobních konzultací, vede jednání se zájemcem a sepisuje Smlouvu o poskytování služby, vypracovává anamnézu, vypracovává záznamy z jednání, sestavuje s uživatelem individuální plány, v případě nutnosti vzhledem k těžké situaci doprovází uživatele - pracovník pomáhá usnadňovat uživateli sociální komunikaci, pomáhá mu, vede jej k samostatnosti, provádí nácviky sociálních dovedností individuálně i skupinově, zprostředkovává kontakty s dalšími odbornými pracovišti či institucemi. Spolupracuje s navazujícími službami a dalšími institucemi, vyhodnocuje, zda jsou služby vhodným nástrojem k dosažení cíle klienta, podílí se na tvorbě individuálních plánů uživatelů, ad. Vykonává sociální šetření a zabezpečuje sociální agendu. 

 

PhDr. Monika Kyršová

psycholog

Provádí krizovou intervenci, poskytuje psychickou podporu, uzavírá Smlouvu s uživateli, vypracovává anamnézy, vypracovává záznamy z jednání, vypracovává psychologické zprávy, provádí diagnostiku, samostatně provádí individuální a skupinové psychologické vyšetření, pracuje s traumatem uživatele, vede relaxační techniky, sleduje duševní vývoj uživatelů, zejména jeho podmíněnost sociálními vlivy, vývoj jejich osobnosti, schopností, jejich zájmy, postoje, hodnoty a sklony, hodnotí specifičnost jednotlivých vývojových období, zjišťuje příčiny konfliktů, poruch adaptace a narušení mravního a citového vývoje, doporučuje opatření, která mají z psychologického aspektu vliv na zvyšování efektivnosti poskytované služby a která vedou k dosažení stanovených cílů, vytváří si okruh odborných spolupracovníků, zejména spolupracuje s praktickým lékařem, neurologem a psychiatrem, vede písemné záznamy o sociálně-psychologickém vývoji, dle potřeby zpracovává posudky uživatelů, diagnostikuje a vede individuální terapii uživatele služby, vypracovává individuální plány a stanovuje cíle ve spolupráci s uživatelem, ad. Poskytuje základní sociální poradenství.

 

Kateřina Leličová, DiS.

sociální praocovnice

Poskytuje základní sociální poradenství. Provádí krizovou intervenci, provádí poradenství prostřednictvím emailu, telefonu i osobních konzultací, vede jednání se zájemcem a sepisuje Smlouvu o poskytování služby, vypracovává anamnézu, vypracovává záznamy z jednání, sestavuje s uživatelem individuální plány, v případě nutnosti vzhledem k těžké situaci doprovází uživatele - pracovník pomáhá usnadňovat uživateli sociální komunikaci, pomáhá mu, vede jej k samostatnosti, provádí nácviky sociálních dovedností individuálně i skupinově, zprostředkovává kontakty s dalšími odbornými pracovišti či institucemi. Spolupracuje s navazujícími službami a dalšími institucemi, vyhodnocuje, zda jsou služby vhodným nástrojem k dosažení cíle klienta, podílí se na tvorbě individuálních plánů uživatelů, ad. Vykonává sociální šetření a zabezpečuje sociální agendu. 

 

Mgr. Jana Nevrklová

psycholog, terapeut

Poskytuje krizovou intervenci, realizuje programy pro individuální a skupinovou psychoterapii, vede individuální terapii uživatele služby, sleduje duševní vývoj uživatelů, zejména jeho podmíněnost sociálními vlivy, vývoj jejich osobnosti, schopností, jejich zájmy, postoje, hodnoty a sklony, hodnotí specifičnost jednotlivých vývojových období, zjišťuje příčiny konfliktů, poruch adaptace a narušení mravního a citového vývoje, doporučuje opatření, která mají z psychologického aspektu vliv na zvyšování efektivnosti poskytované služby a vedou k dosažení stanovených cílů, vytváří si okruh odborných spolupracovníků, zejména spolupracuje s psychologem, poskytuje základní sociální poradenství, atd. 


Aktivity projektu Krizové centrum Jihlava podporují: 

Nadace Terezy Maxové dětem

Aktuality

Řekli o nás: Mgr. Jan Tecl, senátor, starosta města Havlíčkův Brod
11. 02. 2019
Starosta Havlíčkova Brodu navštívil Dům na půl cesty
08. 02. 2019
Poradenské centrum v TOP 50
03. 02. 2019
Krizové centrum Žamberk ve vysílání Českého Rozhlasu Pardubice
31. 01. 2019
Krizové centrum začíná pomáhat v Žamberku
25. 01. 2019
Vy rozhodujete, my pomáháme
21. 01. 2019

» Archiv aktualit «


Chci dostávat aktuality na e-mail
Jméno:
E-mail:

Řekli o nás


Naši partneři

 • Nadace ČEZ

  Nadace ČEZ
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Siemens

  Siemens
 • Nadace J&T

  Nadace J&T
 • Elektrárny Opatovice, a.s.

  Elektrárny Opatovice, a.s.
 • TESCO STORES ČR a.s.

  TESCO STORES ČR a.s.
 • OMEGA plus s.r.o.

  OMEGA plus s.r.o.
 • Iveco Czech Republic, a.s.

  Iveco Czech Republic, a.s.
 • regionální Deník

  regionální Deník
 • Kraj Vysočina

  Kraj Vysočina
 • Nadace Terezy Maxové dětem

  Nadace Terezy Maxové dětem
 • Hledáme rodiče.cz

  Hledáme rodiče.cz
 • Nadační fond Albert

  Nadační fond Albert
 • Nadační fond Tesco + Tesco, Vy rozhodujete, my pomáháme

  Nadační fond Tesco + Tesco, Vy rozhodujete, my pomáháme
 • Nadace rozvoje občanské společnosti

  Nadace rozvoje občanské společnosti
 • Pardubický kraj

  Pardubický kraj
 • Evropská unie

  Evropská unie
 • Pomozte dětem

  Pomozte dětem
 • Město Chrudim

  Město Chrudim
 • Evropský sociální fond v ČR

  Evropský sociální fond v ČR
 • ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

  ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem
 • ING Bank

  ING Bank
 • Město Svitavy

  Město Svitavy
 • LMC s.r.o.

  LMC s.r.o.
 • Jobs.cz

  Jobs.cz
 • TAP nábytek

  TAP nábytek
 • Nadace Sirius

  Nadace Sirius
 • Fokus Vysočina

  Fokus Vysočina
 • Evropský sociální fond

  Evropský sociální fond
 • Burza filantropie

  Burza filantropie
 • 89Vision pictures

  89Vision pictures
 • Medesa s.r.o.

  Medesa s.r.o.
 • Ekomonitor

  Ekomonitor
 • VS Chrudim

  VS Chrudim
 • Město Jihlava

  Město Jihlava
 • Centrum Jogy Malaya Pardubice

  Centrum Jogy Malaya Pardubice
 • Kadeřnický salón Matrix Angel Pardubice

  Kadeřnický salón Matrix Angel Pardubice
 • Kosmetický salón Nika, Chrast

  Kosmetický salón Nika, Chrast
 • Kruh zdraví Chrudim

  Kruh zdraví Chrudim
 • Pracovny ŽENY s.r.o, Chrudim

  Pracovny ŽENY s.r.o, Chrudim
 • Obec Klešice

  Obec Klešice
 • DM drogerie

  DM drogerie
 • IKEA

  IKEA
 • Nadace Agrofert

  Nadace Agrofert
 • Iniciativa Show Your Help

  Iniciativa Show Your Help
 • The Velux Foundations

  The Velux Foundations
 • Pražská plynárenská, a.s.

  Pražská plynárenská, a.s.
 • Včasná pomoc dětem

  Včasná pomoc dětem
 • Vodafone Czech Republic a.s

  Vodafone Czech Republic a.s
 • Citibank Europe plc

  Citibank Europe plc