Aktuality

11. 02. 2019

Řekli o nás: Mgr. Jan Tecl, senátor, starosta města Havlíčkův Brod

 

"Centrum J. J. Pestalozziho poskytuje v Havlíčkově Brodě sociální služby prostřednictvím Domu na půl cesty, který pomáhá především mladým lidem ve věku do 26 let, kteří přicházejí z dětských domovů, výchovných ústavů, ochranné léčby či výkonu trestu a chtějí řešit ztrátu bydlení. Velmi si vážím práce sociálních pracovníků, jež těmto lidem pomáhají zvládnout návrat do samostatného života a pracují na jejich osobnostním rozvoji. Práce s touto cílovou skupinou vyžaduje nejen erudovanost, ale také lidský přístup a vysoké morální a osobnostní hodnoty. Na tuto instituci i všechny její zaměstnance hledím s úctou a uznáním." 

 

Mgr. Jan Tecl, MBA
senátor, starosta města Havlíčkův Brod

 

 


08. 02. 2019

Starosta Havlíčkova Brodu navštívil Dům na půl cesty

 

Ve čtvrtek 7. 2. 2019 jsme přivítali v Domě na půl cesty v Havlíčkově Brodě starostu města a senátora Parlamentu ČR Mgr. Jana Tecla, MBA.

Cílem našeho společného setkání bylo podrobněji představit poslání a smysl služby, ukázat bytové i nebytové prostory (dílny), kde je služba mladým lidem poskytována.

Zároveň jsme se podělili o naše úspěchy i problémy, které naši práci provázejí.

Vážíme si zájmu pana senátora o naši práci.

 


03. 02. 2019

Poradenské centrum v TOP 50

 

V hodnocení projektů dosáhlo naše Poradenské centrum skvělého výsledku. Umístilo se na 5. místě a bylo zařazeno k podpoře v 21. ročníku Sbírky Pomozte dětem, více známé pod názvem Kuře.

Díky Nadaci rozvoje občanské společnosti, která sbírku Pomozte dětem pořádá, získá Poradenské centrum prostředky na víkendové sociálně terapeutické pobyty pro děti z dětských domovů. 

Děkujeme NROS za dlouhodobou podporu, bez které by nebylo možné pomoc dětem v takovém rozsahu realizovat. 

 


31. 01. 2019

Krizové centrum Žamberk ve vysílání Českého Rozhlasu Pardubice

Krizové centrum Žamberk představuje své služby i médiích. Ve středu 30. ledna 2019 odpoledne jste tak mohli na vlnách Českého rozhlasu Pardubice získat nejnovější informace přímo z krizového centra či vyslechnout rozhovor s vedoucí služby Ditou Škůrkovou. 

Záznam reportáže naleznete na webu Českého rozhlasu, v archivu vysílání ze dne 30. ledna 2019 v rámci programu Dobré odpoledne (čas 14.41:20). 

 

 


25. 01. 2019

Krizové centrum začíná pomáhat v Žamberku

Pardubice/Žamberk - V lednu 2019 zahájilo svou činnost v Žamberku Krizové centrum, které provozuje Centrum J. J. Pestalozziho. Jedná se o službu, která doposud byla dostupná až ve Svitavách. V okrese Ústí nad Orlicí je tak doplněna síť dalších dobře fungujících služeb pro rodiny, kterou tvoří rodinná centra, azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

„Vznik centra považuji za příklad velmi dobré spolupráce místních samospráv, kraje, místní akční skupiny a poskytovatelů sociálních služeb. Právě díky této spolupráci došlo ke zmapování potřeb v regionu, k obsahovému vymezení služby i k zajištění financování,“ uvádí radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Provoz služby je financován v rámci sítě služeb Pardubického kraje (služby Krizová pomoc a Odborné sociální poradenství). Služby nad rámec zákona č. 108 (Programy pro rodiny, Asistovaný kontakt, Mediace) jsou financovány dotací MAS ORLICKO, z. s. ve výši bezmála čtyři miliony korun.

"Největší přínos Krizového centra vnímám hlavně v jeho dostupnosti a odbornosti. Služba je nastavena tak, aby každý, kdo dnes potřebuje bezodkladně řešit svoji akutní krizovou situaci, mohl přijít. Několikatýdenní čekací lhůty u naléhavého stavu nejsou možné. Naši odborníci mají služby rozděleny tak, aby byli schopni poskytnout neodkladnou pomoc ihned. Včasná a dostupná pomoc může zabránit rozvoji těžkých krizí, zkratovému či suicidálnímu jednání," konstatuje Pavel Tvrdík, ředitel Centra J. J. Pestalozziho.

"Z mého pohledu hlavně psychologa a psychoterapeuta je vznik centra poslední kostičkou ve stavebnici sociálních služeb, které zajišťují péči o rodiny v krizi v našem regionu. Klienti, kteří neměli prostředky, aby za službami dojeli, se ocitali v pasti. Rodina, dospělí nebo dítě potřebují v krizi svůj prostor a čas, aby mohlo dojít ke změně, a to vše nyní dostali," komentuje situaci ředitelka pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí Petra Novotná.

Centrum nabízí zdarma okamžitou pomoc a podporu lidem v těžké životní situaci, kteří ji nejsou schopni řešit vlastními silami a poskytuje sociální a terapeutickou péči. Většinou se jedná o rodinné krize a konflikty, partnerské problémy; ztrátu zdraví či blízkého člověka; týrání a zneužívání dětí, domácí násilí na ženách, dětech, seniorech, traumata účastníků dopravních nehod a trestných činů, myšlenky a pokusy o sebevraždu a další problematické situace.

Zájemci zde najdou také potřebné poradenství například s bydlením a nezaměstnaností, při sepisování žádostí, odvolání či dovolání k soudu nebo při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Rodinám ve složité životní situaci, které jsou již v kontaktu s odborem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) jsou určeny služby Asistovaný kontakt a Mediace. „Je skutečností, že obecně počet ohrožených rodin neklesá. Důvodů je mnoho, ale bez ohledu na příčiny jsou to právě děti, kterých se vážná krize v rodině nejvíce dotkne a do svých životů si často nesou zátěž v podobě traumat a špatných výchovných vzorců. Věřím, že díky krizovému centru se podaří rodičům a jejich dětem včas pomoci tak, aby mohli žít běžný a uspokojivý život,“ uvádí radní Pavel Šotola. Služba se zaměřuje na prevenci rozpadu rodiny nebo zmírnění důsledků rozpadu rodiny. Tohoto cíle je dosahováno prostřednictvím sociální, psychologické a terapeutické péče o členy rodiny, mediací nebo komplexním programem Asistovaný kontakt. Ten je indikován např. v případě, že druhý rodič po rozvodu (rozchodu) ztratil kontakt se svým dítětem a má zájem tento vztah navázat. Kladným výsledkem služby je, pokud nemusí být děti umístěny do péče mimo rodinu a pominou nebo jsou eliminovány příčiny, kvůli kterým byla rodina svěřena do péče OSPOD.

Centrum J. J. Pestalozziho je nezisková organizace, která má 26 let zkušeností se sociální prací. Jedná se o jednu z nejstarších a největších neziskových organizací v Pardubickém kraji.

článek převzat z webu PardubickyKraj.cz

 


21. 01. 2019

Vy rozhodujete, my pomáháme

Tak zní program, který pořádá Nadační fond Tesco, v rámci něhož rozdělí více než 5 milionů korun mezi 270 neziskových organizací.

Centrum J.J.Pestalozziho se o podporu uchází v celkem 5 obchodních domech.

Nakupte v hypermareketu Tesco, získajte za Váš nákup žeton a vhoďte jej do hlasovacího zařízení a podpořte jeden z našich projektů.

 

 • Příprava dětí z dětských domovů na samostatný život. Region 26 – Tesco Chrudim. Služba Poradenské centrum.
 • Nové krizové centrum Žamberk. Region 84 – Tesco Ústí nad Orlicí. Služba KC Žamberk.
 • Šance na šťastnější dětství. Region  11 – Tesco Česká Třebová a Polička. Služba KC Svitavy.
 • Nechceme být nezaměstnaní. Region 25 – Tesco Chotěboř. Služba DPC HB.
 • Aby rozvodem děti trpěly co nejméně. Region 87 – Tesco Vysoké Mýto. Služba KC Jihlava.

  Na tomto odkazu https://itesco.cz/pomahame/list-of-projects/ najdete podrobnosti. Děkujeme.


15. 01. 2019

Pozdrav z Centra pre deti a rodiny Potôčik

Dostali jsme krásný dopis od našich slovenských kolegů z Centra pre deti a rodiny Potôčik, kteří u nás byli v roce 2018 na stáži. Z dopisu vybíráme:

"Vážená pani Svobodová, 

príjmite od nás srdečný pozdrav,so želaním všetkého dobrého v novom roku. Nech sa Vám všetkým darí v osobnom živote, aj v pracovnom. 

... do júna 2018 sme pripravovali akreditáciu, ktorú nám v novembri schválili a teda v rámci ambulantných opatrení nás schválili aj projekt v rámci "rodičovského konfliktu", ohľadne čoho sme boli na stáži u Vás. 

Máme to teda zakreditované, čakáme na podpísanie zmluvy. Zatiaľ sme ponúkli len jeden cyklus, ako pilotný projekt a dali sme to bez "asistovaného kontaktu", iba skupinovú prácu s mužmi a ženami. Našli sme aj dvoch mužov psychológov, ktorí do toho s nami pôjdu aj mediátorku. 
Takže sa aj tešíme aj s bázňou očakávame nové skúsenosti, limity na ktoré narazíme a podobne. 

Máme zakreditovanú aj skupinovú prácu s deťmi ADHD s poruchami správania a aj s deťmi z náhradnej rodinnej starostlivosti, ktoré sa zväčša v puberte dostávajú do vážnych konfliktov s náhradnými rodičmi. 

Všetko pilotné projekty, uvidíme ako nám to pôjde. 

Aj keď sme sa neozvali, spomíname Vás veľmi často, aj Vaše čarovné malé mesto, Vašu ľudskosť a ochotu podeliť sa o skúsenosti. 

Pozdravujte prosím od nás všetky kolegyne, aj pán riaditeľa. Verím, že sa ešte niekedy uvidíme. 

Tiež Vám chcem ponúknuť, ak by ste niekedy mali cestu na stredné Slovensko, aby ste nás neobišli, radi Vás u nás privítame v prípade potreby aj ubytujeme. 

Po prvej skupine Vám aj dáme prvé informácie a ak bude možné zavoláme si, že ako to vyzeralo, čo sa nám darilo, čo asi nie. 

Ešte raz všetko dobré, ďakujeme, radi spomíname a verím, že sa ešte uvidíme. 

S úctou,

Mgr. Katarína Hrdá, 
riaditeľka Centra pre deti a rodiny Potôčik"


Aktuality

Řekli o nás: Mgr. Jan Tecl, senátor, starosta města Havlíčkův Brod
11. 02. 2019
Starosta Havlíčkova Brodu navštívil Dům na půl cesty
08. 02. 2019
Poradenské centrum v TOP 50
03. 02. 2019
Krizové centrum Žamberk ve vysílání Českého Rozhlasu Pardubice
31. 01. 2019
Krizové centrum začíná pomáhat v Žamberku
25. 01. 2019
Vy rozhodujete, my pomáháme
21. 01. 2019

» Archiv aktualit «


Chci dostávat aktuality na e-mail
Jméno:
E-mail:

Řekli o nás


Naši partneři

 • Nadace ČEZ

  Nadace ČEZ
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Siemens

  Siemens
 • Nadace J&T

  Nadace J&T
 • Elektrárny Opatovice, a.s.

  Elektrárny Opatovice, a.s.
 • TESCO STORES ČR a.s.

  TESCO STORES ČR a.s.
 • OMEGA plus s.r.o.

  OMEGA plus s.r.o.
 • Iveco Czech Republic, a.s.

  Iveco Czech Republic, a.s.
 • regionální Deník

  regionální Deník
 • Kraj Vysočina

  Kraj Vysočina
 • Nadace Terezy Maxové dětem

  Nadace Terezy Maxové dětem
 • Hledáme rodiče.cz

  Hledáme rodiče.cz
 • Nadační fond Albert

  Nadační fond Albert
 • Nadační fond Tesco + Tesco, Vy rozhodujete, my pomáháme

  Nadační fond Tesco + Tesco, Vy rozhodujete, my pomáháme
 • Nadace rozvoje občanské společnosti

  Nadace rozvoje občanské společnosti
 • Pardubický kraj

  Pardubický kraj
 • Evropská unie

  Evropská unie
 • Pomozte dětem

  Pomozte dětem
 • Město Chrudim

  Město Chrudim
 • Evropský sociální fond v ČR

  Evropský sociální fond v ČR
 • ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

  ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem
 • ING Bank

  ING Bank
 • Město Svitavy

  Město Svitavy
 • LMC s.r.o.

  LMC s.r.o.
 • Jobs.cz

  Jobs.cz
 • TAP nábytek

  TAP nábytek
 • Nadace Sirius

  Nadace Sirius
 • Fokus Vysočina

  Fokus Vysočina
 • Evropský sociální fond

  Evropský sociální fond
 • Burza filantropie

  Burza filantropie
 • 89Vision pictures

  89Vision pictures
 • Medesa s.r.o.

  Medesa s.r.o.
 • Ekomonitor

  Ekomonitor
 • VS Chrudim

  VS Chrudim
 • Město Jihlava

  Město Jihlava
 • Centrum Jogy Malaya Pardubice

  Centrum Jogy Malaya Pardubice
 • Kadeřnický salón Matrix Angel Pardubice

  Kadeřnický salón Matrix Angel Pardubice
 • Kosmetický salón Nika, Chrast

  Kosmetický salón Nika, Chrast
 • Kruh zdraví Chrudim

  Kruh zdraví Chrudim
 • Pracovny ŽENY s.r.o, Chrudim

  Pracovny ŽENY s.r.o, Chrudim
 • Obec Klešice

  Obec Klešice
 • DM drogerie

  DM drogerie
 • IKEA

  IKEA
 • Nadace Agrofert

  Nadace Agrofert
 • Iniciativa Show Your Help

  Iniciativa Show Your Help
 • The Velux Foundations

  The Velux Foundations
 • Pražská plynárenská, a.s.

  Pražská plynárenská, a.s.
 • Včasná pomoc dětem

  Včasná pomoc dětem
 • Vodafone Czech Republic a.s

  Vodafone Czech Republic a.s
 • Citibank Europe plc

  Citibank Europe plc