Archiv aktualit

04. 01. 2019

Krizové centrum v Žamberku započalo nabízet pomoc

Od 2.ledna 2019 působí v Žamberku nová sociální služba - Krizové centrum.

V rámci Operačního programu Zaměstnanost a na základě výzvy MAS Orlicko jsme získali přes 3 mil. Kč na spoluzřízení nového Krizového centra. Díky této podpoře můžeme vedle jiného i nabídnout pomoc ohroženým rodinám v péči OSPOD včetně Asistovaného kontaktu. Jedná se o služby, které v tomto regionu zoufale mnoho let chybí.

Službu zároveň podpořil i Krajský úřad Pardubického kraje.

Adresa: Masarykovo náměstí 86, Žamberk, tel.: 725 838 129, e-mail: kcza@pestalozzi.cz

 


17. 12. 2018

Vánoční přání


14. 12. 2018

Chrudimský deník: Dlužíte peníze? Nebojte se říct dluhové poradně o pomoc

Období Vánoc je nejen časem radostí, tradic a setkání v kruhu rodinném, ale také časem, kdy se snažíme našim blízkým dopřát něco výjimečného a krásného, co by jim vykouzlilo úsměv na tváři. V tom nás podporuje celá řada různorodých reklam a lákadel, která nás v tomto čase obklopují, a to doslova ze všech stran. Pod tímto tlakem se může snadno stát, že člověk nakoupí dárky na splátky, přestože si to nemůže ve skutečnosti dovolit a brzy se tak může ocitnout v dluhové pasti. 

A právě proto se na vás nyní obracíme, jako pracovníci Centra J. J. Pestalozziho, o.p.s. s nabídkou našich služeb Odborného sociálního poradenství, které mimo jiné nabízí pomoc při řešení dluhů. to znamená pomoc při sepsání splátkového kalendáře, komunikaci s exekutory, poradenství v oblasti exekucí, a zejména pomoc v oblasti oddlužení - zpracování a následné podání insolvenčního návrhu s cílem povolení oddlužení soudem. Od července 2018 již mohou návrhy na povolení oddlužení (insolvence) podávat pouze osoby s akreditací, což je možné i u nás v Centru J. J. Pestalozziho, o.p.s. Všechny naše služby jsou bezplatné...  

» pokračování článku


13. 12. 2018

Podpořila nás Nadace Terezy Maxové dětem

Pro rok 2019 podpořila naše projekty i Nadace Terezy Maxové a to takto:

 • Nové Krizové centrum Žamberk ve výši 214 727 Kč
 • Komplexní pomoc rodinám v Azylovém domě Chrudim ve výši 238 700 Kč.

Děkujeme.

Do grantového řízení bylo přijato 35 projektových žádostí s celkovými finančními požadavky 9 234 472 Kč. Do 1. kola grantového řízení bylo zařazeno 19 žádostí s požadavkem 4 944 331 Kč a na základě odborného posouzení a vyhodnocení grantovou komisí. Správní rada rozhodla o podpoře 18 žádostí v celkové částce 3 915 860 Kč. 


12. 12. 2018

Miluše Horská: Je třeba posílit neziskový sektor v Česku

#PosilujemeČesko je celonárodní iniciativa na podporu neziskových organizací, zviditelnění jejich významu a přínosu pro celou naší společnost.

Na území ČR je registrováno více než 130 000 neziskových subjektů. V této sféře je zaměstnáno přes 107 tisíc lidí. Tisíce dobrovolníků odvede ročně 45 miliónů hodin práce  bez nároku na honorář.  „Neziskovky jsou součástí našich každodenních životů, aniž si to vždy uvědomujeme“, říká Miluše Horská, senátorka za obvod 43 Pardubice, která je zároveň i místopředsedkyní horní komory.

A přesto důvěra v neziskové organizace v posledních letech prokazatelně klesá, veřejnost vnímá jejich práci jako samozřejmou a pod vlivem rétoriky populistů a dezinformací zaujímá dnes ve velké míře vůči neziskovým organizacím negativní postoj. Dokládají to data Českého statistického úřadu i mezinárodní průzkumy...  » pokračování zde

» tisková zpráva ke stažení (PDF)

 


09. 12. 2018

Získali jsme Cenu kvality

Naše sociální služba Poradenské centrum pro děti a mládež (sociální rehabilitace) získala CENU KVALITY ČR v sociální péči za rok 2018 !
Služba se věnuje dětem z dětských domovů a ústavů, které dlouhodobě připravuje na těžkou situaci spojenou s odchodem do samostatného života.  

Cílem Ceny kvality je hledat, podporovat a každoročně morálně oceňovat ty jednotlivce a instituce, kteří v této náročné době vytvářejí komfortní prostředí a stabilní zázemí pro uživatele všech typů sociálních služeb. Výjimeční jsou poskytovatelé zejména tehdy, když svým postojem k práci potvrzují, že kvalita je především v profesionalitě a osobním přístupu.

Projekt vznikl v roce 2004 v redakci časopisu Sociální péče a hned po pilotním ročníku se stal strategickým projektem Národního programu podpory kvality, čímž získal nejvyšší možný kredit v aktivitách národní politiky kvality. Každoroční finále se koná v Senátu Parlamentu České republiky.

 

 

 

 

 


01. 12. 2018

Nadace J&T pomáhá na Vysočině

Svou pomoc naší organizaci rozšířila Nadace J&T i do Kraje Vysočina.

Příští rok podpoří nově Krizové centrum v Jihlavě, které se již 3. rokem stará o děti, dospělé a seniory, kteří aktuálně prožívají ne příliš šťastné období. Nejčastěji řeší partnerské a rodinné krize, ztrátu blízkého člověka či problémy dětí. S tím vším nám bude nově Nadace J&T pomáhat. 

Děkujeme. 

 


28. 11. 2018

Nadační fond Albert podpoří Centrum částkou 110.000 Kč

Nadační fond Albert podpoří naše 2 projekty celkovou částkou 110.000 Kč. 

Částku 55.000 získá nově otevřené Krizové centrum v Žamberku, které od ledna 2019 začne pomáhat lidem v krizových životních situacích. 

Dalších 55.000 Kč Dům na půl cesty v Havlíčkově Brodě na podporu mladých lidí, kteří přicházejí z ústavních zařízení a potřebují pomoc a podporu při vstupu na trh práci i do samostatného života.

Děkujeme Nadačnímu fondu Albert za dlouhodobou a opakovanou podporu. 

 


25. 11. 2018

Výroční zpráva za rok 2017

 

Jako každý rok jsme připravili Výroční zprávu organizace za rok 2017.

Pokud Vás zajímá naše práce, prolistujte.....

 

» výroční zpráva 2017 ke stažení (PDF, 4 MB)

 

 


22. 11. 2018

Nevladky.cz: Cena kvality v sociální péči za rok 2018

článek převzat z webu NEVLADKY.cz

"8. listopadu 2018 se již potřinácté předávalo ocenění Cena kvality v sociální péči, soutěž o nejkvalitnější poskytovatele sociálních služeb České republiky. V sídle Senátu Parlamentu České republiky, ve Valdštejnském paláci, se za účasti senátorek Aleny Šromové a  Emílie Třískové, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Zuzany Jentschke Stőcklové a mnoha dalších významných hostů, udělilo ocenění, které má, jak doufáme, význam nejen pro přímé účastníky, ale pro celý sektor sociálních služeb. Záštitu opět převzala první dáma, paní Ivana Zemanová.

Projekt se snaží přispět ke zvýšení společenské prestiže a uznání profesí spojených se sociálními službami a zároveň poděkovat v  důstojném prostředí Senátu ČR profesionálům z  oboru, a to nejen z řad managementu. Děkujeme za všechny nominace, které byly do redakce vyhlašovatele, časopisu Péče o seniory, doručeny. ..." 

» pokračování článku

 

Cenu kvality 2018 v kategorii Poskytovatelé sociálních služeb pro děti získalo Poradenské centrum pro děti a mládež Centra J J. Pestalozziho. 

 


16. 10. 2018

Spolu a včas ohroženým dětem

 

Dne 12.10. bylo naše Krizové centrum v Chrudimi přizváno na žádost školských zařízení na Pardubicku na setkání s názvem „Spolu a včas ohroženým dětem“.

Setkání bylo zaštítěno MPSV. Účastnili se jej pracovníci školských poradenských pracovišť, ředitelé základních škol, OSPOD Pardubice a další poskytovatelé soc. služeb.

Cílem bylo vytvořit prostor pro vzájemné seznámení s kompetencemi, postupy a dilematy při práci s ohroženými dětmi  a jejich rodinami a zároveň podpořit spolupráci mezi základními školami a poskytovateli soc. služeb.


09. 10. 2018

Informační zpravodaj Pardubického kraje s Milanem Štorkem

 

Infolist je čtvrtletní bulletin nestátních neziskových organizací Pardubického kraje, ve kterém jsou informace o aktálních dotačních možnostech, úspěšných akcích neziskových organizací nebo pozvánky na akce budoucí.

V tomto čísle je i rozhovor s naším kolegou, terapeutem Krizového centra v Chrudimi Milanem Štorkem.

 

» přejít na rozhovor


30. 09. 2018

Anatomické panenky od Terezie Dobrovolné

 

Naše Krizové centrum v Chrudimi má díky paní Terezii Dobrovolné anatomické panenky pro práci s dětskými klienty.

Je skvělé, že si tato milá dáma vedle mateřských povinností najde čas i na pomoc druhým.

DĚKUJEME


28. 09. 2018

Naše výrobky v Kruhu zdraví

 

Výrobky z naší dílny ručních prací můžete nově koupit
v alternativní jídelně Kruh zdraví v Chrudimi na Poděbradově ulici.

 

Dejte si skvělé zdravé jídlo a udělejte radost sobě, svým přátelům a blízkým.

 

Také díky Vám můžeme pomáhat. wink

 


17. 09. 2018

Knoflíkový týden je opět tady

Sbírka Knoflíkový týden se stala tradicí.

Již popáté budete moci v týdnu 17. - 21. září potkávat v Chrudimi, Jihlavě a Havlíčkově Brodě dobrovolníky v oranžových tričkách s velkým knoflíkem na hrudi. V ruce budou mít zapečetěné pokladničky a knoflíky pro štěstí, které můžete za příspěvek 50 Kč a více získat.

Svými příspěvky podpoříte klienty, kterým Centrum J. J. Pestalozziho již 26 let pomáhá. Jde o děti z dětských domovů, oběti domácího násilí, lidi, kteří prožívají krizové období a potřebují pomoc psychologa, terapeuta, sociální pracovnice nebo právníka atd.

Sbírka je povolena Krajským úřadem Pardubického kraje, č.j. 84450/2016, Sp.zn. SpKrÚ 26169/2015 OOPKŽÚ OVV. 

Udělejme společně svět o trochu lepší. Děkujeme.


14. 09. 2018

Veletrh sociálních služeb v Žamberku

Dne 13.9.2018 se Lenka Svobodová a Monika Novotná za naši organizaci zúčastnily Veletrhu sociálních služeb v Žamberku.

Kromě toho, že účastníky veletrhu seznamovaly se stávajícími aktivitami služeb Centra, hovořily i o nově vznikající službě Krizového centra v Žamberku, která bude v provozu od 1. 1. 2019.

 

 

 

 


04. 09. 2018

Rozhovor týdne: Terapeut je průvodcem při náročné cestě

 

Chrudim - Psychoterapeut Krizového centra Milan Štorek ví, jak je těžké poprvé vstoupit do dveří tohoto zařízení.

 

Přečtěte si rozhovor s Milanem Štorkem v Týdeníku Chrudimsko


01. 09. 2018

Celosvětový úklidový den - 15. září 2018

 

Vážení partneři akce Ukliďme svět, ukliďme Česko,

jarní etapa úklidů je již dávno za námi, ale chystá se něco většího, přímo globálního. 

Celosvětový úklidový den 15. září 2018, do kterého se vedle 133 dalších zemí zapojí i Česká republika.

Společně tak můžeme dát naší republice dárek k jejímu stému výročí tím, že ji společně uklidíme!

Více informací na http://www.svetovyuklid.cz/

 

 


24. 07. 2018

Nadační fond Tesco pomáhá!

 

První místo a slavnostní předávání šeků od Nadačního fondu Tesco v rámci projektu Vy rozhodujete, My pomáháme.

 

Díky podpoře Nadačního fondu, hlasům zákazníků a Hypermarketu Tesco Chrudim můžeme vybavit novou dětskou hernu Krizového centra v Chrudimi.

 

Děkujeme.

 


09. 07. 2018

Nadační fond Tesco opět pomáhá

Nadační fond Tesco v rámci programu Vy rozhodujete, my pomáháme podpoří oba naše projekty.

 

Díky hlasování zákazníků jsme v Chrudimi zvítězili a v Jihlavě byli stříbrní.

Můžeme vybavit novou herničku v Krizovém centru v Chrudimi a dětem nabídnout příjemný prostor při řešení jejich trápení.

V Havlíčkově Brodě nakoupíme potřeby do dílny ručních prací Domu na půl cesty. Mladí dospělí, kteří jsou nezaměstnaní, se zde učí pracovním dovednostem, které jsou pro zařazení na trh práce důležité. 

 

Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco za skvělou podporu a zákazníkům za hlasy.


03. 07. 2018

Sbírka Knoflíkový týden ve Svitavách

Skvělého výsledku dosáhla letní sbírka Knoflíkový týden ve Svitavách.

Žáci Základní školy Felberova ve Svitavách vybrali neuvěřitelých

28.338 Kč.

Děkujeme vedení školy za bezvadou spolupráci, žákům za opravdové nasazení a všem dárcům za podporu.

Výtěžek sbírky pomůže lidem, kteří jsou v těžké životní situaci a protřebují pomoc.

 

 

 


19. 06. 2018

Naše zkušenosti pomáhají na Slovensku

V pondělí 18.6. proběhla v Krizovém centru Chrudim pracovní schůzka s kolegyněmi

ze Spoločenstva svätej rodiny, Detského domova Potôčik ve Slovenské Ľupči.

 

Pracovnice se chtějí věnovat práci s rodinou v rámci služby Asistovaný kontakt.

Cílem setkání proto bylo sdílení našich zkušeností a dobré praxe.

Děkujeme kolegyním za milé setkání.

 

 

 


06. 06. 2018

Radosti a strasti na cestě do samostatného života

Pracovníci našeho Poradenského centra pro děti a mládež se účastnili konference v Brně s názvem "Radosti a strasti na cestě do samostatného života" pořádané organizací JANUS. Konference se věnovala tématu odcházení dětí a mladých lidí z ústavní a pěstounské péče a zejména tomu, co jim v tomto období nejvíce chybí a co potřebují.

Poradenské centrum mělo možnost prezentovat svou službu, představit své aktivity a seznámit se blíže s dalšími odborníky a zajímavými lidmi z řad neziskových organizací, MPSV a státní správy, institucionální péče atd. Potvrdilo se nám, že činnost našeho centra je velice důležitá a prospěšná, děti odcházející z dětského domova potřebují mít někoho, na koho se mohou obrátit a my jsme tu pro ně, doprovázíme je jejich životem. 

 

 

 

 

 


31. 05. 2018

Motivační zamyšlení Milana Štorka, terapeuta Krizového centra

Někteří naši klienti mluví o tom, jak několik let chodili Štěpánkovou ulicí a až před nějakým časem si všimli cedule Krizové centrum. Všimli si cedule, až když řešili svůj vlastní problém. Další klienti hovoří o tom, že nejdříve jen chodili delší dobu kolem a až po čase se odhodlali zazvonit.

Nedávno jsem si v práci vyzkoušel posadit se na chodbě jako klient. Prohlížel jsem si interiér naší budovy, zahleděl se na stěny a dveře pracoven. Najednou jsem si připadal jako v čekárně u lékaře. Asi přirozeně, neboť máme tendenci přirovnávat nové situace těm, které známe, těm co jsme již zažili. Dovolím si tedy v článku zůstat u tohoto příměru.

U lékaře to známe všichni, tam se chodí, když nás bolí tělo a očekáváme, že se naše situace zlepší, doktor nám sdělí minimálně diagnózu, bude nás léčit nebo nás rovnou vyléčí. Nevím jak vy, ale já mám tendenci být u lékaře poddajným. Vzhlížím k lékaři jako odborníkovi, k tomu, který ví a zná. Nesnažím se mu moc odporovat (obzvláště, když má v rukávu spoustu latinský slov a ve skřínce hodně injekcí .-). Přijímám jeho způsob léčby, důvěřuji mu, že to se mnou myslí dobře. Pomyslně mu předávám zodpovědnost za své zdraví. Stejně to dle mého má u lékaře většina lidí...

» pokračování článku


11. 05. 2018

TESCO - Vy rozhodujete, my pomáháme

Od středy 7.5.2018 mohou všichni zákazníci obchodních domů Tesco hlasovat pro vybrané dobročinné projekty. Hlasovací žeton získáte při nákupu na pokladně. I my máme 2 želízka v ohni. Dětskou hernu v Krizovém centru v Chrudimi a Dílnu ručních prací v Domě na půl cesty v Havlíčkově Brodě. V obou uvedených městech můžete svým hlasem pomoci dětem i mladým dospělým z dětských domovů.


KAŽDÝ ŽETON POMÁHÁ. Přidejte se.
DĚKUJEME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


04. 05. 2018

Pracovní setkání

 

V Poradenském centru pro děti a mládež proběhlo minulý týden pracovní setkání s Andreou Šafařík Fridmanskou z organizace Vteřina poté. Řešily se možnosti spolupráce a podpory, protože společným cílem je zlepšení života dětí vyrůstajících v ústavní péči, zmírnění následků života mimo rodinu a podpora dalších forem péče o děti a mladé lidi.

 

 

 

V dubnu proběhlo zároveň i další pracovní setkání s organizací Lumos. "Jsme rádi, že jsme se propojili s touto mezinárodní organizací, domluvili se na spolupráci a společně budeme hledat možnosti další podpory dětí a mladých lidí, kteří mají zkušenost s ústavní výchovou nebo pěstounskou péčí", konstatovala vedoucí našeho Poradenského centra Bára Měrková.  

 


23. 04. 2018

Online mapa služeb krizové pomoci pro děti

 

Organizace NROS vytvořila v rámci programu Včasná pomoc dětem online mapu dostupných služeb krizové pomoci pro děti.

Jedná se o podpůrnou webovou stránku určenou pro děti, které hledají pomoc. Součástí stránky je sada ikon znázorňujících oblasti, ve kterých se děti nejčastěji setkávají s problémy. Každá ikona obsahuje konkrétní příklady problémů - ty jsou určeny dětem, které váhají, zda mají vyhledat pomoc. V mapě si pak děti mohou najít nejbližšího poskytovatele služeb krizové pomoci.

Mapa se nachází na odkazu https://krizovapomoc.vcasnapomocdetem.cz/


19. 04. 2018

Starosta Petr Řezníček podpořil naši sbírku


Starosta města Chrudimi Petr Řezníček patří k dárcům, kteří nikdy nezklamou. 

Na otázku, proč naši sbírku Knoflíkový týden podpořil, odpověděl:

"Přeji Centru Pestalozziho, aby jim KNOFLÍKY PRO ŠTĚSTÍ přinesly hodně štěstí v jejich práci". 

Děkujeme. 

 

Sbírka Knoflíkový týden probíhá od 16.-20.dubna. Výtěžek sbírky pomůže lidem v krizových situacích, dětem z dětských domovů a dalším klientům naší organizace.


17. 04. 2018

Módní návrhářka Kamila Vodochodská

Kamila Vodochodská je uznávanou módní návrhářkou a koučkou.

 

Je nám ctí, že patří k lidem, kteří naši práci a pomoc lidem v těžkých životních situacích podporují.

Přečtěte si, co o nás řekla:https://web.pestalozzi.cz/?p=rekli-o-nas-all.php


16. 04. 2018

Knoflíky pro štěstí pomohou lidem v krizi

V týdnu od 16. do 20. dubna bude možné v ulicích Havlíčkova Brodu, Chrudimi a Jihlavy potkat dobrovolníky v oranžových tričkách s logem Centra J. J. Pestalozziho.

Naše organizace pořádá již počtvrté Knoflíkový týden – sbírkovou akci. Výtěžek sbírky půjde přímo na pomoc lidem v těchto regionech a nerozptýlí se po celé republice. "Za svůj příspěvek může dárce získat knoflík pro štěstí.

Ty pro ně vyrobili klienti Domů na půl cesty," doplňují organizátoři z Centra J. J. Pestalozziho. Peníze ze sbírky jsou určeny na pomoc klientům organizace, konkrétně dětem z dětských domovů, obětem domácího násilí a lidem, kteří prožívají krizové období svého života.

Vše o sbírce a o tom, jak Centrum Pestalozziho funguje, je možné najít na www.pestalozzi.cz.

 

článek převzat z webových stránek Havlíčkobrodského deníku


09. 04. 2018

Poděkování klubu OKO v Havlíčkově Brodě

Jako každý rok pořádá i letos naše organizace sbírku Knoflíkový týden. Sbírka proběhne v Havlíčkově Brodě a dalších městech ve dnech 16. – 20. dubna 2018. Účelem sbírky je získat finanční prostředky na pomoc lidem v akutní životní krizi.

Pomáhat s námi a podpořit tak dobrou věc se rozhodl i místní Klub OKO, který sídlí na Smetanově náměstí 30.

Děkujeme p. Balounovi, p. Sedlákovi a celému jejich týmu pracovníků za jejich podporu. Díky, že pomáháte s námi, vážíme si toho.

Mgr. Lenka Dlouhá, vedoucí Domu na půl cesty


13. 03. 2018

Pracovní setkání neziskovek v oblasti krizové pomoci

 

Dne 7.3. se Mgr. Lenka Svobodová za organizaci zúčastnila pracovního setkání NNO v oblasti krizové pomoci. Setkání bylo pořádáno v Praze pod záštitou NROS.

Na setkání byly probírány aktivity směřující k založení střešní organizace pro oblast krizové pomoci dětem.


08. 03. 2018

Cochemská praxe u nás

Dne 2.3. se pracovnice Krizového centra Chrudim a Svitavy zúčastnily semináře v rámci cochemské praxe, který byl pořádán za podpory Pardubického kraje a pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu PČR Mgr. Miluše Horské a radního Pardubického kraje Ing. Pavla Šotoly.

Účelem semináře byla podpora etablování cochemské praxe na úrovni interdisciplinární spolupráce v rámci opatrovnického řízení. Mgr. Poláková, Mgr. Churavá a p. Nováková předávaly praktické informace a zkušenosti o tom, jak funguje cochem v Novém Jičíně.

Svůj příspěvek též měla JUDr. Soňa Soukupová, předsedkyně Okresního soudu v Chrudimi. Hovořila o etablování cochemské praxe přímo v Chrudimi, o spolupráci všech zainteresovaných stran a o možných úskalích.


Cochemská praxe je model interdisciplinární spolupráce profesí zapojených do řešení rodičovského konfliktu. Její název je odvozen od soudního okrsku města Cochem v německé spolkové zemi Porýní-Falcko, kde v devadesátých letech vznikla. Následně se tímto modelem inspirovaly některé další soudní okrsky v Německu a v posledních letech se povědomí o něm šíří i v České republice, a to zejména díky aktivitám Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí a neziskové organizace Cochem.cz. Od června 2016 začal Cochemskou praxi uplatňovat Okresní soud v Novém Jičíně a od roku 2017 v tomto modelu začne fungovat interdisciplinární spolupráce v soudním obvodě Okresního soudu v Mostě.

Zdroj: https://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-postizenim/rodina-ditete-se-zdravotnim-postizenim/cochemska-praxe.shtml

 


12. 02. 2018

Setkání krizových interventů

 

Ve dnech 30. – 31.1.2018 se Mgr. Lenka Svobodová a Mgr. Alžběta Kolková z Krizového centra Chrudim aktivně zúčastnily setkání krizových interventů a členů týmu kolegiální podpory Policie ČR, HZS a ZZS ( z Chrudimi, Pardubic a Hradce Králové).  Setkání proběhlo pod záštitou ředitele Krajského ředitelství policie Pardubického kraje.

Před dvěma roky jsme se stali součástí mapy poskytovatelů krizových interventů v Pardubickém kraji. Účastníci setkání nám mj. děkovali za odvedenou práci, vzájemně navázanou spolupráci a vyjádřili podporu ve výkonu dalších aktivit.


06. 02. 2018

Módní návrhářka v Azylovém domě

 

Uznávaná módní návrhářka Kamila Vodochodská POMÁHÁ S NÁMI.

Klientkám Azylového domu věnovala na Vánoce oblečení, pro zaměstnance naší organizace připravila přednášku o zdravém a efektivním šatníku a z pořádaného pražského bazárku přidala hotovost na provoz našich služeb.

Jsme rádi, že Kamila Vodochodská patří mezi naše dárce, a že s její podporou můžeme počítat i v dalších letech.

Děkujeme!


Aktuality

Řekli o nás: Mgr. Jan Tecl, senátor, starosta města Havlíčkův Brod
11. 02. 2019
Starosta Havlíčkova Brodu navštívil Dům na půl cesty
08. 02. 2019
Poradenské centrum v TOP 50
03. 02. 2019
Krizové centrum Žamberk ve vysílání Českého Rozhlasu Pardubice
31. 01. 2019
Krizové centrum začíná pomáhat v Žamberku
25. 01. 2019
Vy rozhodujete, my pomáháme
21. 01. 2019

» Archiv aktualit «


Chci dostávat aktuality na e-mail
Jméno:
E-mail:

Řekli o nás


Naši partneři

 • Nadace ČEZ

  Nadace ČEZ
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Siemens

  Siemens
 • Nadace J&T

  Nadace J&T
 • Elektrárny Opatovice, a.s.

  Elektrárny Opatovice, a.s.
 • TESCO STORES ČR a.s.

  TESCO STORES ČR a.s.
 • OMEGA plus s.r.o.

  OMEGA plus s.r.o.
 • Iveco Czech Republic, a.s.

  Iveco Czech Republic, a.s.
 • regionální Deník

  regionální Deník
 • Kraj Vysočina

  Kraj Vysočina
 • Nadace Terezy Maxové dětem

  Nadace Terezy Maxové dětem
 • Hledáme rodiče.cz

  Hledáme rodiče.cz
 • Nadační fond Albert

  Nadační fond Albert
 • Nadační fond Tesco + Tesco, Vy rozhodujete, my pomáháme

  Nadační fond Tesco + Tesco, Vy rozhodujete, my pomáháme
 • Nadace rozvoje občanské společnosti

  Nadace rozvoje občanské společnosti
 • Pardubický kraj

  Pardubický kraj
 • Evropská unie

  Evropská unie
 • Pomozte dětem

  Pomozte dětem
 • Město Chrudim

  Město Chrudim
 • Evropský sociální fond v ČR

  Evropský sociální fond v ČR
 • ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

  ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem
 • ING Bank

  ING Bank
 • Město Svitavy

  Město Svitavy
 • LMC s.r.o.

  LMC s.r.o.
 • Jobs.cz

  Jobs.cz
 • TAP nábytek

  TAP nábytek
 • Nadace Sirius

  Nadace Sirius
 • Fokus Vysočina

  Fokus Vysočina
 • Evropský sociální fond

  Evropský sociální fond
 • Burza filantropie

  Burza filantropie
 • 89Vision pictures

  89Vision pictures
 • Medesa s.r.o.

  Medesa s.r.o.
 • Ekomonitor

  Ekomonitor
 • VS Chrudim

  VS Chrudim
 • Město Jihlava

  Město Jihlava
 • Centrum Jogy Malaya Pardubice

  Centrum Jogy Malaya Pardubice
 • Kadeřnický salón Matrix Angel Pardubice

  Kadeřnický salón Matrix Angel Pardubice
 • Kosmetický salón Nika, Chrast

  Kosmetický salón Nika, Chrast
 • Kruh zdraví Chrudim

  Kruh zdraví Chrudim
 • Pracovny ŽENY s.r.o, Chrudim

  Pracovny ŽENY s.r.o, Chrudim
 • Obec Klešice

  Obec Klešice
 • DM drogerie

  DM drogerie
 • IKEA

  IKEA
 • Nadace Agrofert

  Nadace Agrofert
 • Iniciativa Show Your Help

  Iniciativa Show Your Help
 • The Velux Foundations

  The Velux Foundations
 • Pražská plynárenská, a.s.

  Pražská plynárenská, a.s.
 • Včasná pomoc dětem

  Včasná pomoc dětem
 • Vodafone Czech Republic a.s

  Vodafone Czech Republic a.s
 • Citibank Europe plc

  Citibank Europe plc